files/harcerzestarsi.zhp.pl/Harcerstwo Starsze/Sklad Wydzialu/o.dominiczak2.jpgphm. Aleksander Dominiczak HR

Harcerski Świat

   Jest instruktorem hufca „Siódemka” z Poznania (Chorągiew Wielkopolska). Harcerskie szlify nabierał w XIV Szczepie Harcerskim „Błękitna Czternastka” im. het. S. Żółkiewskiego, a szczególnie w I DM „Cichociemni”.
   W swoim szczepie od dawna jest kwatermistrzem, był również przybocznym drużyny harcerskiej „Kohorta”, założycielem i pierwszym drużynowym drużyny harcerzy starszych „Formoza” oraz drużynowym wędrowniczym w „Cichociemnych”. Obecnie przewodniczy również hufcowej kapitule Harcerza Orlego i dumnie okrzyknął się jej kanclerzem. Był szefem biura gniazda wielkopolskiego podczas zlotu ZHP w Krakowie (2010), kwatermistrzem XXX mistrzostw Chorągwi Wielkopolski w nocnych biegach na orientacje „Nietoperz”, od kilku lat angażuje się w organizację Biegów Nocnych: kwatermistrz (2009), szef trasy WI (2010), zastępca komendanta (2011). Współorganizował i rozliczał liczne obozy i zimowiska swojego środowiska, przy okazji
pozyskując na nie spore środki.

Bez munduru

Kocha geografię. Interesuję się wspinaczką, trenując w klubie ON-SIGHT. Dla rozrywki startuje w rajdach przygodowych. W 2011 ukończył półmaraton w Poznaniu oraz zdobył Rysy. Biega rekreacyjnie. W wolnych chwilach czyta. Lubi podróżować i bardzo chciał by nauczyć się robić zdjęcia (zbiera na super aparat).

W wydziale HS

Będzie współpracował z Chorągwiami Wielkopolską oraz Lubuską.